Skip to main content

Huisartsenpraktijk Donk 

Dr. Eddy Vandersmissen

Dr. Eddy Vandersmissen

Dorpsstraat 75
3540 Herk-de-Stad 
tel 013 442935

Dr. Liesbet Hoebanx

Dorpsstraat 75
3540 Herk-de-Stad 
tel 013 442935

Voor een vlotte, efficiente praktijkvoering is het belangrijk rekening te houden met onderstaande:

Raadplegingen enkel na afspraak

U kan op 2 manieren een afspraak maken:

  • ofwel via de computer ONLINE via de website. Indien U hulp wil bij het maken van een online afspraak kan U dit op het nummer 02 808 85 92.

  • ofwel TELEFONISCH op het nummer 013 44 29 35 tussen 8.00 en 12.00 uur. Daarna kan U alleen online een afspraak maken.

INDIEN ER GEEN BESCHIKBAARHEID MEER IS IN DE ONLINE AGENDA EN U HEEFT EEN DRINGEND MEDISCH PROBLEEM KAN U BELLEN NAAR
013 44 29 35.

Huisbezoeken dienen tijdig (VOOR 10.00 UUR) aangevraagd te worden  (alleen voor wie zich om medische redenen niet kan verplaatsen).

Volgens de nieuwe privacywetgeving mogen wij geen uitslagen of voorschriften meer klaarleggen of doormailen.

Voorschriften en attesten worden alleen tijdens een raadpleging verstrekt.

Per persoon is er 1 consultatie, indien U met meerdere personen komt, gelieve dit aan te geven bij het maken van uw afspraak. Er worden geen voorschriften voor familieleden gemaakt zonder afzonderlijke afspraak.

Gelieve tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn; anders moeten  de volgende patienten langer wachten. Wanneer u niet of niet tijdig kan aanwezig zijn, gelieve tijdig te verwittigen zodat wij andere mensen verder kunnen helpen.

Indien u, om welke reden dan ook,meer tijd denkt nodig te hebben voor de consultatie dan voorzien in de agenda, gelieve dit bij het maken van uw afspraak te vermelden.

Telefonisch contact is alleen bedoeld om laboresultaten mee te delen; dit is geen telefonische raadpleging!

Wachtdienst:

Weekdagen van 19 u tot 8 u ‘s morgens:tel 0900 42 0 42
Weekend:van vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u: Tel 011 336 533
www.mediwacht.be.
COPYRIGHT © huisartsdonk.be